Spletna storitev Prihranim.si pričela z delovanjem
Sobota, 15. september 2007
Teaser

Elektronska finančna storitev »Zbirni račun«, začel delovati

Elektronska finančna storitev »Zbirni račun«, ki je po novem na voljo na spletni strani www.prihranim.si, omogoča elektronsko zbiranje vseh položnic na enem mestu in plačevanje celotnega zneska mesečnih stroškov naenkrat. Razvoj je trajal 6 mesecev in vsebuje aplikacijo za sprejem in obdelavo finančno-računovodskih podatkov podjetij izdajateljev računov, kot tudi spletni del preko katerega uporabniki pregledujejo in upravljajo s svojimi prejetimi računi. Poleg storitve Zbirni račun je razvita tudi storitev e-VIP (varna izmenjava podatkov), ki omogoča podjetjem prijavljenim u sistem storitve varno izmenjavo dokumentov ter hierarhično spremljanje/potrjevanje teh dokumentov znotraj enega podjetja.