Aplikacija za avtomatsko izdelavo križank Sfinga

Začetek julija je luč sveta ugledala nova aplikacija za avtomatizacijo in optimizacijo procesov izdelave križank Sfinga. Aplikacija je zasnovana za oblikovanje izgleda križank, vpis gesel ter pripravo križank za tisk oziroma za objavo na spletu.

Grafični vmesnik omogoča interaktivno oblikovanje izgleda križank, uporabnik pa lahko izbira tudi med širokim naborom predlog. Gesla se izbirajo iz podatkovne baze gesel, vsa na novo vnešena gesla pa se v bazo shranjujejo in so uporabniku na voljo pri nadaljnji izdelavi križank. Končni rezultat priprave križank je dokument v Adobe PDF ali Adobe InDesign formatu, poseben modul pa omogoča izdelavo križank v Adobe Flash tehnologiji. Aplikacija je lahko povezana s IS Atlas in je lahko del redakcijskega sistema. Križanko, ki omogoča interaktivno reševanje je možno objaviti na spletni strani ali znotraj digitalne publikacije v eDition formatu.