cPrint

 Tiskanje dokumentov iz VAX/Alpha Open VMS sistemov

cPrint je uporabniški vmesnik, ki omogoča ustrezno tiskanje dokumentov, ki nastanejo v sistemih VAX/Alpha Open VMS v okolju Microsoft Windows.

Programska rešitev pretvarja dokumente starih Open VMS sistemov v dokumente okolja Windows in omogoča neoporečen tisk besedilnih, numeričnih in drugih datotek.